.
 
Kendriya Vidyalaya Sangathan
Regional Office, Patna,

Lohiya Nagar
Kankarbagh, Patna-20
 
NAME
DESIGNATION
PHONE
.
Shri Santhosh Kumar N (I/c) Deputy Commissioner
7070093670
.
.
Shri Santhosh Kumar N Assistant Commissioner
7070093671
.
 
Finance Officer/ AO/ PA
06122361701
.
Email : kvsropatna@yahoo.com    

 

.